200612 - indexPicture5.jpg

2019 新肌拍攝花絮

 

嘉嘉第3次幫新肌拍攝新一輯嘅代言照📷啦,嘉嘉狀態真係keep得好好,又索又fit啊😍!想知嘉嘉響拍攝時有咩感想即刻睇🎥想睇埋新肌女神嘉嘉最新拍攝嘅靚相,就要密切留意我地喇。

​有關新肌

Cart0

© 2018 All rights reserved by Zkin Advanced Beauty